Generalforsamling 19. marts 2019...

Jyderup Antenneforening afholder generalforsamling tirsdag den 19. marts 2018 kl. 19.00 i Jyderup Hallen:

Dagsorden:
 
a. Valg af dirigent.
b. Valg af 2 stemmetællere.
c. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
d. Aflæggelse af årsregnskab.
e. Beslutning om et evt. overskuds anvendelse.
f. Indkomne forslag.
g. Fastsættelse af årsbidrag fra medlemmer for det
løbende år samt tilslutningsbidrag for nye medlemmer.
h. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
i. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
j. Eventuelt.

Evt. forslag skal være formanden, Ole Falk Jensen,
Slagelsevej 50, 4450 Jyderup i hænde senest tirsdag
den 12. marts 2019.

Referater fra tidligere generalforsamlinger kan hentes her:

Opdateret 28/2-2019.
 


 

Kontakt os

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Følg os på facebook


Fejlmelding TV og Radio

Servicepartner: Dansk Kabel TV
43 32 47 00
Man-tor: 8:00 - 16:00
Vagt: 10:00 - 22:00 (Weekend)
Vagt: 16:00 - 22:00 (Hverdage)

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00