Generalforsamling 20. marts 2018...

Jyderup Antenneforening har afholdt generalforsamling tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 i Jyderup Hallen med 20 stemmeberettigede:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling
omfattede:
a. Valg af dirigent.
b. Valg af 2 stemmetællere.
c. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
d. Aflæggelse af årsregnskab.
e. Beslutning om et evt. overskuds anvendelse.
f. Indkomne forslag.
g. Fastsættelse af årsbidrag fra medlemmer for det
løbende år samt tilslutningsbidrag for nye medlemmer.
h. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
i. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
j. Eventuelt.

Referat m.m. kan snarest hentes på her:

Opdateret 21/3-2018.
 


 

Kontakt os

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Følg os på facebook


Fejlmelding TV og Radio

Servicepartner: Dansk Kabel TV
43 32 47 00
Man-tor: 8:00 - 16:00
Vagt: 10:00 - 22:00 (Weekend)
Vagt: 16:00 - 22:00 (Hverdage)

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00